logo
Pagină principală -> Localitatea -> -> Alageri locale 2020

Alageri locale 2020


În baza Ordinului Prefectului-judeţului Harghita nr.292/2020
Numărul Circumscripţiei Electorală Comunală Racu: 46
Sediu: Sediul Primăriei comunei Racu, Biroul Secretarului General
 
Vissza
Calendar de evenimente
Ştiri

Alageri locale 2020


În baza Ordinului Prefectului-judeţului Harghita nr.292/2020
Numărul Circumscripţiei Electorală Comunală Racu: 46
Sediu: Sediul Primăriei comunei Racu, Biroul Secretarului General
 
03 august 2020 Mai departe ►

ANUNŢ

Primăria comunei Racu organizează concurs, în baza HG 611/2008, la sediul din comuna Racu str. Sat Racu, nr.232, judeţul Harghita, în data de 07 mai 2020, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 11 mai 2020, ora 10,00 interviul, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: inspector I, grad principal la Compartimentul Agricol, aplicarea legilor fondului funciar, urbanism şi cadastru

Condiţii de participare:
• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Condiţiile specifice:
• studii universitare de licenţă absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specalitatea administraţie publică
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22 aprilie 2020 orele 16,00 la sediul Primăriei comunei Racu. 

Dosarul  de  înscriere  la  concurs  trebuie  să  conţină  în  mod  obligatoriu  documentele prevăzute la art. 49 lit.a)-j) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul primăriei Mihăileni.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei Racu şi la telefon 0266 379237
 
Persoana de contact Máthé Melinda-secretar, telefon: 0266 379237 fax 0266 379575,    e-mail jegyzo@rakos.ro


03 aprilie 2020 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow