logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Primaria -> Servicii sociale

Servicii sociale

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE
Beneficiarii serviciilor sociale de ingrijiri la domiciliu sunt:
a. persoane varstnice asa cum sunt definite de actele normative in vigoare (art.6, lit.”b” din Legea 292/2011 a asistentei sociale si art.1,alin.4 din Legea17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice);
b. persoane varstnice cu domiciliul/resedinta pe raza comunei Racu
c. persoane încadrate într-un grad de dependentă conform Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000 care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.

Respectiv persoane care se găsesc în una din situaţiile:
1. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
2. nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
3. nu au/au susţinători legali care locuiesc sau nu cu aceştia dar care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependenta de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întretinere, persoane cu handicap si/sau alte persoane în întretinere, fată de care există această obligatie legală), obligatii profesionale sau stabiliti în afara razei administrativ teritoriale a judetului sau în afara tării, constatate pe baza actelor doveditoare/informatiilor mentionate în fişa de evaluare sociomedicală si geriatrică;
Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile mentionate la lit. a,b,c, si să se afle în cel putin una din situatiile prevăzute la pct.1-3.
Prioritate in acordarea serviciilor sociale vor avea persoanele varstnice dependente, in functie de ancheta sociala intocmita si a caror situatie poate fi caracterizata astfel:
a. situaţie materială precară;
b. neputinţa de a-şi satisface nevoile de bază prin propriile eforturi;
c. nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea membrilor familiei ori de alte forme de sprijin;
d. sunt imobilizate la pat sau din cauza unor boli sau deficienţe, nu se pot autogospodări.
Serviciul public de asistenţă socială va accepta noi beneficiari numai in limita capacitatii sale financiare.

STANDARDELE MINIME DE COST/AN SI MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VARSTNICE

 Se propune stabilirea valorii standardul minim de cost pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, care pentru o oră de îngrijire, va fi egala cu valoarea preţului unitar contractat cu furnizorul de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, în urma încheierii contractului de furnizare de servicii sociale cu furnizorul privat, pe baza Legii nr 98/ 2016, privind achiziţiile publice, respectând următoarele praguri pentru beneficiarii de servicii de îngrijire la domiciliu, după cum urmează:

- finantarea a 100% din numărul de ore de îngrijire profesională la domiciliu prevăzut de H.G. nr. 978/ 2015, pentru persoanele vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană singură situat sub nivelul pensiei minime garantate (din 01 iulie 640 lei / luna);
- în cazul în care persoana vârstnică dependentă, membru de familie (susţinător legal)/persoană are un venit cu o valoare peste nivelul pensiei minime garantate 640 lei / luna beneficiează de finanţare parţială, în funcţie de tipul de servicii acordate, de un număr de ore de îngrijire profesională (caruia corespunde o anumita valoare / suma de bani)
 astfel:

Venit lunar realizat
 PROCENT FINANŢARE DIN VALOAREA SERVICIILOR ACORDATE
SUB 640 lei 100%
641-1100 lei 90%
1101-1500 lei 80%
1501-1700 lei 70%
Peste 1701 lei  0%

Finanţarea totală asigurată de COMUNA RACU, nu poate depăşi lunar suma de 1600 lei.

Calendar de evenimente
Ştiri

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Începând cu data declanşării campaniei electorale a alegerilor pentru Parlamentul European, pe raza comunei Racu se stabilesc locurile  speciale pentru afişaj electoral după cum urmează: 

Pentru satul Racu:  panoul elctoral din statia de autobuze Racu, situat vizavi de intrarea principala in cladirea Primariei Racu

Pentru satul Gârciu: gardul Grădiniţei de Copii din Gârciu nr.36, situat în centrul satului  Gârciu.

Afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite, este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.
Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasată în locuri autorizate.

Dispozitia nr.80 pentru modificarea art.1 alin (a), al Dispozitiei nr.74
Dispozitia nr. 74 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral
17 mai 2019 Mai departe ►

Delimitare sectii de votare in comuna Racu


Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in comuna Racu
Alegeri europarlamentare 2019

DELIMITARE SECTII DE VOTARE IN COMUNA RACU
26 aprilie 2019 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow