logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Monitor oficial local -> Procese verbale

Procese verbale

Procese verbale cu rezultatele concursului organizat pentru functia publica de executie vacanta in cadrul Compartimentului agricol , aplicarea fondului funciar, urbanism si cadastru:

Proces verbal 458

Proces verbal 455
Proces verbal 410
Proces verbal al şedinţei extraordinară din 10 ianuarie 2020
Proces  verbal  al şedinţei convocată de îndată din 10 noiembrie 2020
Proces  verbal  al şedinţei convocată de îndată din 19 noiembrie 2020
Proces  verbal  al şedinţei ordinară din 26 noiembrie 2020
Proces  verbal  al şedinţei extraordinară din 10 decembrie 2020
Proces verbal al şedinţei ordinară din 21 decembrie 2020
Proces verbal 239 al şedinţei ordinară din 28  ianuarie 2021

Proces verbal 1121 al şedinţei ordinară din 30 martie 2021

Proces verbal al şedinţei extraordinară din 15 aprilie 2021
Proces verbal al şedinţei ordinară din 23 aprilie 2021
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 08 iunie 2021
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 24. iunie 2021
Proces-verbal al şedinţei extraordinară din 09.august 2021
Proces -verbal al şedinţei extraordinară din 19 august 2021
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 31 august 2021
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 30 septembrie 2021
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 22 octombtie 2021
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 28 octombrie 2021
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 16 decembrie 2021
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 21 decembrie 2021
Proces  - verbal al şedinţei extraordinară din 28 decembrie 2021

Proces - verbal al şedinţei ordinară din 27 ianuarie 2022
Proces-verbal al şedinţei extraordinară din 10 februarie 2022
Proces-verbal al şedinţei ordinară din 24 februarie 2022
Proces -verbal al şedinţei extraordinară din 05 aprilie 2022
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 29 aprilie 2022
Proces - verbal aş şedinţei extraordinară din 11 mai 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 12 iulie 2022
Proces-verbal al  şedinţei ordinară din 28 iulie 2022
Proces-verbal al şedinţei extraordinară  din 15 august 2022
Proces-verbal al şedinţei ordinară din 31 august 2022
Proces-verbal al şedinţei extraordinară din 14 septembrie 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară  din 27 septembrie 2022
P
roces - verbal al şedinţei ordinară din 30 septembrie 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 11 octombrie 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 13 octombrie 2022
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 27 octombrie 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 14 noiembrie 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 17 noiembrie 2022
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 28 noiembrie 2022
P
roces - verbal al şedinţei extraordinară din 09 decembrie 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 15 decembrie 2022
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 21 decembrie 2022
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 27 decembrie 2022

Proces - verbal al şedinţei ordinară din 31 ianuarie 2023

Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 14 februarie 2023
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 28 februarie 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 24 martie 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 13 aprilie 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 24 aprilie 2023
Proces - verbal al şedinţei ordinară din 28 aprilie 2023
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 31 mai 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 09 iunie 2023
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 30 iunie 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 21 iulie 2023
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 31 iulie 2023
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 31 august 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 21 septembrie 2023
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 25 septembrie 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 13 octombrie 2023
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 31 octombrie 2023
Proces -verbal al şedinţei ordinară din 14 decembrie 2023
Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 28 decembrie 2023

Proces - verbal al şedinţei extraordinară din 09 februarie 2024

Calendar de evenimente
Ştiri

Program de lucru BEC nr. 46, Racu

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE   COMUNALĂ NR.46 RACU,
JUDEŢUL HARGHITA

PROGRAM ZILNIC: 9:00 - 17:00 *
PREŞEDINTE: MÁTHÉ MELINDA
TEL. 0751142703, 0790 238 239

E-MAIL : hr.racu@bec.ro

*ÎN ZILELE ÎN CARE SE ÎMPLINESC TERMENE PRIVIND ACTIVITĂŢI CARE ŢIN DE COMPETENŢA BEC RACU (conform Calendarului), PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL SE ÎNCHEIE LA ORA 24,00

16 aprilie 2024 Mai departe ►

Anunţ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante


PRIMĂRIA COMUNEI RACU, RACU, HARGHITA
Anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) şi art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea şi completarea Codului administrativ
 Funcţia publică scoasă la concurs:
- Inspector, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT CONTABILITATE, BUGET- FINANTE, TAXE- IMPOZITE SI RELATII CU PUBLICUL  
Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise
25.04.2024 10:00, PRIMARIA COMUNEI RACU
Perioada de depunere a dosarelor 25.03.2024 - 15.04.2024
Perioada selecţie dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestaţie la selecţie: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada soluţionare contestaţii la selecţie: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Condiţii pentru ocuparea postului pentru Inspector - 230429 - Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT CONTABILITATE, BUGET-FINANTE, TAXE-IMPOZITE SI RELATII CU PUBLICUL

Referatul selectiei dosarelor pentru concursul de recrutare al functionarului public- inspector debutant pentru care proba scrisa va avea loc in data de 25.04.2024
25 martie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow