logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Primaria -> Servicii sociale

Servicii sociale

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE
Beneficiarii serviciilor sociale de ingrijiri la domiciliu sunt:
a. persoane varstnice asa cum sunt definite de actele normative in vigoare (art.6, lit.”b” din Legea 292/2011 a asistentei sociale si art.1,alin.4 din Legea17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice);
b. persoane varstnice cu domiciliul/resedinta pe raza comunei Racu
c. persoane încadrate într-un grad de dependentă conform Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000 care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.

Respectiv persoane care se găsesc în una din situaţiile:
1. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
2. nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
3. nu au/au susţinători legali care locuiesc sau nu cu aceştia dar care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependenta de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întretinere, persoane cu handicap si/sau alte persoane în întretinere, fată de care există această obligatie legală), obligatii profesionale sau stabiliti în afara razei administrativ teritoriale a judetului sau în afara tării, constatate pe baza actelor doveditoare/informatiilor mentionate în fişa de evaluare sociomedicală si geriatrică;
Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile mentionate la lit. a,b,c, si să se afle în cel putin una din situatiile prevăzute la pct.1-3.
Prioritate in acordarea serviciilor sociale vor avea persoanele varstnice dependente, in functie de ancheta sociala intocmita si a caror situatie poate fi caracterizata astfel:
a. situaţie materială precară;
b. neputinţa de a-şi satisface nevoile de bază prin propriile eforturi;
c. nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea membrilor familiei ori de alte forme de sprijin;
d. sunt imobilizate la pat sau din cauza unor boli sau deficienţe, nu se pot autogospodări.
Serviciul public de asistenţă socială va accepta noi beneficiari numai in limita capacitatii sale financiare.

STANDARDELE MINIME DE COST/AN SI MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VARSTNICE

 Se propune stabilirea valorii standardul minim de cost pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, care pentru o oră de îngrijire, va fi egala cu valoarea preţului unitar contractat cu furnizorul de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, în urma încheierii contractului de furnizare de servicii sociale cu furnizorul privat, pe baza Legii nr 98/ 2016, privind achiziţiile publice, respectând următoarele praguri pentru beneficiarii de servicii de îngrijire la domiciliu, după cum urmează:

- finantarea a 100% din numărul de ore de îngrijire profesională la domiciliu prevăzut de H.G. nr. 978/ 2015, pentru persoanele vârstnice dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană singură situat sub nivelul pensiei minime garantate (din 01 iulie 640 lei / luna);
- în cazul în care persoana vârstnică dependentă, membru de familie (susţinător legal)/persoană are un venit cu o valoare peste nivelul pensiei minime garantate 640 lei / luna beneficiează de finanţare parţială, în funcţie de tipul de servicii acordate, de un număr de ore de îngrijire profesională (caruia corespunde o anumita valoare / suma de bani)
 astfel:

Venit lunar realizat
 PROCENT FINANŢARE DIN VALOAREA SERVICIILOR ACORDATE
SUB 640 lei 100%
641-1100 lei 90%
1101-1500 lei 80%
1501-1700 lei 70%
Peste 1701 lei  0%

Finanţarea totală asigurată de COMUNA RACU, nu poate depăşi lunar suma de 1600 lei.

Calendar de evenimente
Ştiri

TERMENE DE DECLARARE DATE ÎN REGISTRUL AGRICOL


Potrivit art. 11 alin (1) din Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol: Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:Anunt termene
18 ianuarie 2024 Mai departe ►

Reguli de apărare împotriva incendiilor


În preajma sărbătorilor de iarnă şi pe timpul sezonului rece trebuie să respectăm următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor
19 decembrie 2023 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow