logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Monitor oficial local -> Dispozitii

Dispozitii


ANUL 2024

Dispoziţia Nr. 59/2024
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 09 Februarie 2024

ANUL 2023


Dispoziţia 01/2023 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 05 ianuarie 2023
Dispoziţia  02/2023 privind desemnarea persoanei responsabilă cu urmărirea derulării Contractului de finanţare nr. 6498/02.11.2022 în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ - teritoriale pentru sectoare cadastrale
Dispoziţia 03/2023 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din exedentul anilor precedenţi
Dispoziţia 04/2023 privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrării de ,, Împrejmuire teren de sport şi construire poartă de intrare"
Dispoziţia Nr. 39 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al consiliului Local  Racu pe data de 20 ianuarie 2023.
Dispoziţia Nr. 45 pentru convocarea în şedinţă ordinară all Consiliului Local Racu pe data de 31 ianuarie 2023.
Dispoziţia Nr. 53 pentru convocarea în şedinţă extraordinară all Consiliului Local Racu pe data de 14 februarie 2023.
Dispoziţia Nr.56/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliul Local Racu pe data de 28 februarie 2023
Dispoziţia Nr.58/2023 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2023
Dispoziţia Nr. 62/2023 privind constituirea unităţii de impementare şi monitorizare al proiectului ''Creşterea eficienţei energetice a clădirii Căminului Cultural Racu şi Sediul Primăriei Racu'' finanţat potrivit Contractului de finanţare nr. 5573/17.01.2023-MDLPA, nr. 440/13,02,2023-Comuna Racu
Dispoziţia Nr. 86/2023 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 24 martie 2023
Dispoziţia Nr. 89/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 31 martie 2023
Dispoziţia Nr. 108/2023 pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 13 aprilie 2023
Dispoziţia Nr. 113/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 28 aprilie 2023
Dispoziţia Nr.112 /2023  pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local  Racu pe data de  24 aprilie 2023
Dispoziţia Nr.148/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 31 Mai 2023
Dispoziţia Nr.151/2023 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 09 Iunie 2023
Dispoziţia Nr.157/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 30 Iunie 2023
Dispoziţia Nr.164/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 21 Iulie 2023
Dispoziţia Nr.165/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 31 Iulie 2023
DispoziţiaNr. 166/2023 pentru desemnarea persoanelor responsabile din cadrul Primăriei Racu cu implementarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate din Comuna Racu ,judeţul Harghita.
Dispoziţia Nr. 170/2023 privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar.
Dispoziţia Nr.175/2023 pentru desemnarea Comisiei de inventariere şi evaluare a cadourilor primite cu titlu gratuit cu ocazia actiunilor de protocol
Dispoziţia Nr.177/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 31 August 2023
Dispoziţia Nr.185/2023 pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 21 Septembrie 2023
Dispoziţia Nr.186/2023 pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 25 Septembrie 2023
Dispoziţia Nr.208/2023 pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 13 Octombrie 2023
Dispoziţia Nr.210/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 31 Octombrie 2023
Dispoziţia Nr.317/2023 privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar
Dispoziţia Nr.318/2023 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 14 Decembrie 2023
Dispoziţia Nr.320/2023 privind modificarea componenţei Comisiei pentru probleme de apărare
Dispoziţia Nr.351/2023 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 28 Decembrie 2023ANUL 2022

Dispoziţia Nr. 16

privind modificarea componenţei Comisiei comunei Racu pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2022
Dispoziţia Nr. 17
privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi
Dispoziţia Nr. 38
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 10 februarie 2022
Dispoziţia Nr. 40
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 24 februarie 2022
Dispoziţia Nr. 44
privind desemnarea persoanei responsabilă cu urmărirea derulării Contractului de finanţare nr. 537/01.03.2022 în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ teritoriale pentru sectoare cadastrale.
Dispoziţia Nr. 51
privind instalarea postului de lucru în scopul realizării autorecenzării asistate a populaţiei şi stabilirea programului de funcţionare.
Dispoziţia Nr. 55/2022
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 05 aprilie 2022.
Dispoziţia Nr. 57/2022
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 29 aprilie 2022
Dispoziţia Nr. 58/2022
pentru desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie a proiectelor şi activităţilor de cultură şi de tineret din RACU, depuse spre finanţare
Dispoziţa Nr. 65/2022
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 11 mai 2022
Dispoziţia Nr. 84/2022
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 12 iulie 2022
Dispoziţia Nr. 90/2022
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 28 iulie 2022
Dispozitia Nr. 96/2022 pentru convocarea in sedinta extraordinara al Consiliului Local Racu pe data de 15 august 2022.
Dispozitia Nr. 99/2022 pentru convocarea in sedinta extraordinara al Consiliului Local Racu pe data de 31 august 2022.
Dispozitia Nr. 101/2022 pentru convocarea in sedinta extraordinara al Consiliului Local Racu pe data de 14 septembrie 2022.
Dispoziţia Nr. 105/2022 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 30 septembrie 2022.
Dispoziţia Nr. 106/2022 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 27 sept. 2022.
Dispoziţia Nr. 107/2022 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar pe data de 28 sept. 2022.
Dispoziţia Nr. 113/2022 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 11 octombrie 2022
Dispoziţia Nr. 116/2022 privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar.
Dispoziţia Nr. 117/2022 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 13 octombrie 2022
Dispoziţia Nr. 118/2022 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 27 octombrie 2022
Dispoziţia Nr. 124/2022 pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 14 noiembrie 2022
Dispoziţia Nr. 126/2022 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 17 noiembrie 2022
Dispoziţia Nr. 130/2022 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 28 noiembrie 2022
Dispoziţia Nr. 259/2022 pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 09 decembrie 2022
Dispoziţia Nr. 257/2022 pentru aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică
Dispoziţia 258/2022 pentru aprobarea Codului de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Racu
Dispoziţia 261/2022 pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 15 decembrie 2022
Dispoziţia 263/2022 pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 21 decembrie 2022
Dispoziţia 267/2022 pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 27 decembrie 2022
Dispoziţia 286/2022 privind desemnarea consilierului de etică pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul Primăriei comunei Racu, judeţul Harghita.

ANUL 2021
Dispoziţia nr. 2
pentru constituirea Grupului de lucru pentru implementarea POAD 2019-2021 la nivelul localităţii Racu
Dispoziţia nr.3
privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din excendentul anilor precedenţi
Dispoziţia nr. 4
pentru constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Racu
Dispoziţia nr. 23
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului local Racu pe data de 28 ian 2021
Dispoziţia Nr.33
pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021
Anexa Dispoziţie Plan
Dispoziţia Nr. 38
privind desemnarea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Dispoziţia Nr. 39
privind actualizarea componenţei Comitetului Local şi al Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă
Dispoziţia Nr. 40
privind modificarea Dispoziţiei Nr. 50/2020 pentru constituirea comisiei comunale Racu pentru Recensământul general agricol.
Dispoziţia Nr. 43
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului local Racu pe data de 30 martie 2021.
Dispoziţia Nr. 53
pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe  data de 15 aprilie 2021.
Dispoziţia Nr. 54
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 23 aprilie 2021
Dispoziţia Nr. 70
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 08 iunie 2021
Dispoziţia Nr. 72
privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru implementarea POAD 2019-2021 la nivelul localităţii Racu.
Dispoziţia Nr. 73
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului local Racu pe data de 24 iunie 2021.
Dispoziţia Nr. 75
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 09 august 2021.
Dispoziţia Nr. 76
privind desemnarea personalului responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din aplicarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruieni ambrozia, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. NR. 707/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018.
Dispoziţia Nr. 77
pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 19 august 2021
Dispoziţia Nr. 78
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 31 august 2021
Dispoziţia Nr. 85
pentru desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie a proiectelor şi activităţilor de cultură şi de tineret din Racu, depuse spre finanţare
Dispoziţia Nr. 86
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe daata de 30 septembrie 2021

Dispoziţia Nr. 102
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe daata de 22 octombrie 2021
Dispoziţia Nr. 105
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 28 octombrie 2021.
Dispoziţia Nr. 229
pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului Local Racu pe data de 16 decembrie 2021.
Dispoziţia Nr. 231
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 21 decembrie 2021.
Dispoziţia Nr. 234
pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 28 decembrie 2021

Anul 2020
Dispoziţia 50/2020
 pentru constiuirea comisiei comunale Racu pentru recensământul general agricol
Dispoziţia nr.65/2020
privind desemnarea personalului responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă şi cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Dispoziţia nr.66/2020
privind desemnarea personalului responsabilă cu îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia nr.67/2020
privind constituirea Comisiei comunei Racu pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021.
Dispoziţia nr. 68
privind convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului local Racu pe data de 30 iunie 2020.
 Dispoziţia nr. 78
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului Local Racu pe data de 31 iunie 2020
Dispoziţia nr. 88
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 09 septembrie 2020
Dispoziţia nr. 90
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 21 septembrie 2020
Dispoziţia nr. 157
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 07 octombrie 2020
Dispoziţia nr. 160
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 15 octombrie 2020
Dispoziţia nr. 168
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 10 noiembrie 2020
Dispoiţia nr. 171
pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 10 noiembrie 2020
Dispoziţia nr. 173
pentru convocarea de îndată în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 19 noiembrie 2020.
Dispoziţia nr. 174
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului local Racu pe data de 26 noiembrie 2020.
Dispoziţia nr. 219
pentru convocarea în şedinţă extraordinară al Consiliului local Racu pe data de 10 decembrie 2020.
DISPOZIŢIA NR. 223
pentru convocarea în şedinţă ordinară al Consiliului local Racu pe data de 21 decembrie 2020.

Anul 2019
dispozitia 139/2019
dispozitia 142/2019
dispozitia 159/2019
dispozitia 171/2019


 
Calendar de evenimente
Ştiri

TERMENE DE DECLARARE DATE ÎN REGISTRUL AGRICOL


Potrivit art. 11 alin (1) din Ordonanţa nr.28/2008 privind registrul agricol: Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:Anunt termene
18 ianuarie 2024 Mai departe ►

Reguli de apărare împotriva incendiilor


În preajma sărbătorilor de iarnă şi pe timpul sezonului rece trebuie să respectăm următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor
19 decembrie 2023 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow