logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Instituţii -> Biserica fortificată romano-catolică Sfânta Maria Mică

Biserica fortificată romano-catolică Sfânta Maria Mică

Biserica fortificată romano-catolică Sfânta Maria Mică este una dintre cele mai vechi monumente ale Scaunului Ciuc din perioada arpadiană.
Construcţia bisericii cu naos poate fi plasată la trecerea dintre secolele XII. şi XIII. La această perioadă face referire şi rama din piatră a intrării din partea sudică, din care s-au păstrat puţine detalii în arcada superioară, datorită ridicării pereţilor şi a barocizării. Tot în această perioadă este plasat şi pridvorul cu stâlpi de piatră dintre intrarea sudică şi uşa din partea dreaptă.
În analele vechi ale bisericii, construcţia bisericii este datată între 1270 şi 1280.
Orbán Balázs în opera sa „Descrierea Ţinutului Secuiesc” scrie următoarele:
„Această biserică este mult mai vastă şi mai ornamentată decât bisericile comunale obişnuite, astfel aceasta merită primul rang în orice privinţă. Şi aceasta, precum şi contemporanele sale, a suferit mult din cauza administrării vicioase. Totuşi a mai păstrat atâtea din formele sale monumentale, încât să putem spune că înaintea noastră se află una din monumentele de respectat ale perioadei de tranziţie (secolul al XIII.-lea).”
Pe parcursul secolelor, biserica a fost reconstruită de mai mute ori. La sfârşitul secolului al XV.-lea aceasta a primit un nou sanctuar. Zidul de apărare împrejmuitor este datat în secolul al XVII.-lea. În 1758 biserica a primit un transept, adică un naos în formă de cruce, ceea ce i-a schimbat trăsăturile gotice. Tot atunci i-au înălţat turnul cu clopotniţa cu ferestre ogivale, care pot fi văzute şi în zilele noastre. De asemenea a fost înălţată aripa sudică, iar sacristia a fost extinsă cu o capelă în partea vestică. Cu puţin timp după aceasta s-a construit coridorul cu arcadă din partea sudică şi intrarea sudică în zidul de apărare.
Biserica fortificată romano-catolică Sfânta Maria Mică a fost restaurată de mai multe ori în decursul timpului. Astfel în 1938 partea inferioară a pereţilor naosului a fost tencuită din nou, iar picturile murale au fost refăcute la sfârşitul anilor 1970. Din păcate la aceste renovări s-a folosit ciment, iar picturile murale au fost masiv refăcute. În prima parte a anilor 2000 a avut loc o nouă restaurare cu fonduri guvernamentale maghiare. Cu puţin timp după încheierea lucrărilor de restaurare au apărut noi urme de deteriorare pe faţadă, a căror amplitudine tot creştea. Ulterior s-a descoperit că motivul principal al acestora a fost apa provenită din precipitaţii, umiditatea capilară, precum şi creşterea nivelului apei din pânza freatică pe partea nordică a bisericii.
În perioada 2016-2022 a fost realizat un plan de restaurare cu incluziunea mai multor specialişti pentru stoparea deteriorării, restaurarea şi conservarea complexului de clădiri. Realizarea acestuia a fost defalcată în mai multe etape, astfel:
·În 2018 au fost realizate lucrările de drenaj, care au oprit umiditatea să pătrundă în pereţii turnului şi a sanctuarului.
·În 2019 au fost începute lucrările de conservare şi restaurare ale pereţilor exteriori ai turnului.
·În 2020 au început lucrările de restaurare şi refacere a pereţilor exteriori ai naosului şi ai sanctuarului. Pe parcursul acestor lucrări au fost descoperite două fragmente valoroase din picturile murale din perioada medievală, iar pe pervazurile sanctuarului şi a naosului s-au găsit elemente decorative medievale. La sfârşitul anului s-a încheiat restaurarea părţii sudice a naosului şi a sanctuarului, precum şi a părţii estice a sanctuarului.
· În 2021 au început lucrările de reparaţie a curţii bisericii, a capelei din curtea bisericii, precum şi a porţii nord-estice .
·Din luna mai a anului 2022 s-au continuat lucrările de reparaţie a curţii bisericii, a capelei din curtea bisericii, precum şi a porţii nord-estice.

Biserica fortificată poate fi vizitată atât individual, cât şi în grupuri organizate, după o programare telefonică prealabilă la numărul de telefon +40 744 644 386.
Fotografii
Calendar de evenimente
Ştiri

Anunt de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2024

1.  Autoritatea contractantă : Comuna Racu, cod fiscal 16373057, Adresa: Comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita, Date contact: 0266-379237, 0266-379575, primaria@racu.ro
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: art. 20 alin. (1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial-asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activitate în domeniul tineret sau de cultură -constituite conform legii, care desfăşoară activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Racu.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi intreprinse în comuna Racu care vizează:
- susţinerea funcţionării şi programului anual destinat tinerilor şi elevilor/preşcolarilor;
- Organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale sau de educare;
- Susţinerea contribuţiilor proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pentru anul 2024: 40000 lei;
6. Durata programului: septembrie 2024 – decembrie 2024;
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu nr.232, judeţul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26 august 2024, ora 09.
8. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 27 august 2024 ora 10 - 28 august 2024 ora 16.
9. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi cererea de finanţare se pot procura de la sediul Comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr.232, judeţul Harghita. Persoana de contact: Mathe Melinda, telefon 0266379237, fax 0266379575.
18 iulie 2024 Mai departe ►

refugiu pe timp de canicula


Având în vedere temperaturile ridicate prognozate, Primăria Comunei Racu a instalat un spaţiu de răcorire în centrul comunei, la sediul primăriei.
Acest spaţiu este destinat să ofere cetăţenilor un loc umbros unde să se răcorească şi să se hidrateze în perioada caniculară prognozată pentru Racu.
Punctul de hidratare este deschis între orele 12:00 şi 16:00.
08 iulie 2024 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow