Főoldal -> A település -> XIII: KIsboldogasszony falunapok Csíkrákos -> Csíkrákosi küldöttség a lepsényi Testvér Települési Találkozón

Szeptember 13-17 között a magyarországi Lepsény községben került megszervezésre a Testvér Települési Találkozó. A rendezvényre Kászon, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Oromhegyes és Wenden mellett Csíkrákos képviselői és civil szervezetei is meghívást kaptak. Az ötnapos rendezvényen részt vettek a Gerendely férfikórus, a Csalogány néptánccsoport, a polgármesteri hivatal, a Bogátalji Mozgalom valamint a 18. Zöld Péter Cserkészcsapat képviselői.
A találkozó kiváLó lehetőséget biztosított a különböző térségekből érkezett településeinek kulturális sokszínűségének bemutatására, közös problémák feltérképezésére és megvitatására. Ugyancsak a rendezvény keretén belül került sor az Ifjúsági Szövetség megalapítására mely alapköve a további kulturális, oktatási és gazdasági együttműködésnek.
Köszönet illeti a Lepsényi Önkormányzat munkatársait vendégszeretetükért a pontos és áldozatos munkájukért!
A program az EACEA támogatásával, Európa a Polgárokért program keretében valósulhatott meg.Vissza
Eseménynaptár
Hírek

FalugyűlésÁprilis 8-án, vasárnap, 12.00 órától a göröcsfalvi kultúrotthonban falugyűlésre került sor, mely keretén belül Császár Attila polgármester ismertette a folyamatban lévő beruházásokat, vázolta az elkövetkező időszak terveit. Szó esett többek között az ingyenes telekkönyvezésről, a legeltetési törvényről, az utak aszfaltozásáról, játszótér építéséről, a mezei utak felújításáról, helyi költségvetésről valamint a buszmegálló megépítéséről.

A rendezvény meghívottja volt Köllő Miklós építész, területrendezési szakember, aki ismeretette a résztvevőkkel a Csíkrákos községről készült történeti és faluképvédelmi tanulmányt.
2018. április 09. Tovább ►

Ismét igényelhető a mezőgazdasági támogatás

Március 1. és május 15. között nyújthatják be az egységes agrártámogatási kérelmeket azok a gazdák, akik a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségtől (APIA) kérnek támogatást.
A területalapú támogatási kérelmet kizárólag online, az IPA-Online applikációval, a http://lpis.apia.org.ro/ címen lehet kitölteni.  A területre vonatkozó összes dokumentumnak érvényben kell lennie a kérés benyújtásának pillanatában.
2018. március 13. Tovább ►
Új tűzoltó védőruhák az önkéntes tűzoltóknak
Név:
Email-cím: