Főoldal

Hargita Hegység zonális rendezési terve

Tisztelt lakosság!

Hargita Megye Tanácsa értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita Hegység zonális rendezési terve esetében szükséges természetvédelmi hatásvizsgálat  és környezeti vizsgálat valamint a környezeti véleményezés kibocsájtása. A döntés alapjáúl szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő - csütörtök 08:00- 16:30, péntek 08:00- 14:00 óra között. Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hírdetés megjelenítésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Márton Áron utca 43. szám alatt. 

A teljes hírdetés megtekinthető itt román és magyar nyelven.


2016. június 07. Tovább ►

Régi új polgármester

Tisztelt lakosság, kedves barátaim!

Ezúton köszönöm, hogy szavazatukkal újabb 4 évre bíztak meg a község vezetésével. A lakosság közel 60 %-a járult az urnák elé és többség a munkánk folytatására szavazott. Függetlenül, hogy kit támogattak a polgármesteri tisztségre és a helyi tanácsosi helyekre, ezután is a község érdekeit szem előtt tartva próbálok legjobb tudásom és lehetőségeink szerint dolgozni a következő négy évben. Köszönöm a bizalmat.

Császár Attila
Polgármester


2016. június 06. Tovább ►

Folytatjuk a munkát Csíkrákos Községben!

Terveink a 2016- 2020-as időszakra!


2016. június 02. Tovább ►
Közérdekű információk

Értesítés

Tisztelt lakosság!

 Ezennel értesítjük Önöket, hogy március 11-én pénteken reggel 8 órára a régi szemeteskukákat szíveskedjenek a kapu elé kitenni. Mivel aláírás alapján voltak a régi szemeteskukák átadva, aki nem szolgáltatja vissza, annak az értéke le lesz számlázva, ami 60 lej /kuka.


2016. március 10. Tovább ►

Szociális segély ovodásoknak

Tisztelt szülők!

2016-tól szociális segélyben részesülnek azok az óvodás gyerekek, akik a 248/2015 Törvény értelmében teljesítik a következő feltételeket:
      - 3-6 éves életkor (óvoda köteles gyermek);
      - a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lej/fő;
     - rendszeres óvodába járó (1 igazolatlan napnál, valamint 3 szülő álltal igazolt napnál több hiányzása nem lehet);

A támogatás elnyeréséhez szükséges iratok:
     - mindkét szülő részéről fizetéses igazolás;
     - a pénzügyről jövedelmi igazolás;
     - ha nincs munkaviszonya akkor szükséges a saját felelősségére adott nyilatkozat;
     - kéréstípus (a polgármesteri hivatalnál);

      A jogosultak a fent említett iratokat legkésőbb 2016 február 9, kedd 12 óráig sziveskedjenek behozni a Polgármesteri Hivatal titkárságára Salamon Csilla kolléganőhöz (tel.0745065229).
       Felhívjuk a figyelmüket, hogy ha az igényléstől eltérően fizetés változás áll be, 5 napon belül kötelesek azt közölni a Polgármesteri Hivatalba. Ellenkező esetben a jogtalanul felvett támogatás értékét vissza kell fizetni.
2016. február 04. Tovább ►
Események

Gyermeknapok Csíkrákoson és Göröcsfalván

Sok szeretettel várunk kicsiket és nagyokat június 4-én, szombaton Göröcsfalván a kultúrotthon udvarán 10 órától. 

 


2016. május 31. Tovább ►