logo
Főoldal -> A település -> XIII: KIsboldogasszony falunapok Csíkrákos -> Közösség és község építés kihívásokkal- Évértékelő beszélgetés Császár Attila polgármesterrel.

Közösség és község építés kihívásokkal- Évértékelő beszélgetés Császár Attila polgármesterrel.Milyen évet zárt Csíkrákos község? Hogyan alakult a község költségvetése az előző évekhez képest? Mi a helyzet humán erőforrás szempontjából a hivatalnál? Milyen az együttműködés a helyi tanáccsal? Mi történt a a Községháza feliratottal? Hogy áll a község a pályázatokkal? Milyen az együttműködés a szomszédos településekkel? Hol tart az új általános rendezési terv előkészítése?  -Ezekről témákról kérdeztük Császár Attila polgármestert az alábbi iterjúban.


– Milyen évet zárt Csíkrákos község? Hogyan alakult a község költségvetése az előző évekhez
képest?
– Úgy látom, szerencsés helyzetben vagyunk, habár az év eleji kiszámíthatatlanság rányomta bélyegét az egész éves működésünkre. Nagy változáson ment át a költségvetés elosztása, és mi különösen hátrányt szenvedtünk, olyan tekintetben, hogy 2015-ben és 2016-ban, jól gazdálkodva, és jó költségvetési évet zárva, egy hatalmas összeget, 400.000 lejt hoztunk át egyik évről a másikra, amit nem költöttünk el. Ez végül hátrányunkra vált, mert az idei költségvetésénél, a 2016-os megmaradt készpénzforgalmat levonták a visszaosztott összegekből, és ez a „kivonás” sajnos, már eleve a visszaosztásnál tükröződött. Ettől függetlenül, úgy terveztük, és ez volt a fő prioritás, hogy adóemelés nélkül a vállalt feladatokat teljesítjük, és az intézményeink működtetését biztosítjuk. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy végre rendeződtek a közszférában a bérek, de sajnos, – és ez jellemző Romániára –, hogy úgy rendeződtek, hogy „szabad kezet” adtak, de melléje nem rendeltek forrásokat. Ezért is nagyon nehéz volt az év eleje, és sok-sok belső konfliktust adódott, hiszen a törvény szerint szinte a bérek határa a csillagos ég. A törvény ugyanis a mindenkori alpolgármesteri bérhez igazítja a közalkalmazottak bérét, és a tanácsosi testületre, illetve az előterjesztő polgármesterre bízza, hogy ki milyen bért kap. Végül sok- sok személyes beszélgetést követően alakult ki a konszenzus, nagyon ésszerűen, nagyon logikusan. Körülbelül 10-15 százalékos emelkedés történt a bérek tekintetében, közel sem éltünk a maximum adta lehetőséggel, hiszen arra a teljes erőforrásaink sem lettek volna elegendőek. Nálunk tehát, a közhiedelemmel ellentétben a bérek viszonylag alacsonyak, mert addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért, és azon felül már nem mertünk bevállalni kockázatokat. Vagyis részint rendeződtek a bérek, másrészt többet is érdemelnének nyilván az alkalmazottak, mert rengeteg a munka.

– Annak ellenére, hogy történt béremelés, ha jól tudom, humán erőforrás szempontjából nem áll a legjobban a hivatal…
– Valóban. Érdekes volt megtapasztalni, hogy az idén volt a legnagyobb a fluktuáció a polgármesteri hivatalnál. Sokan jöttek és sokan mentek, ami nem volt jellemző mostanig. A megemelkedett bérek ellenére is vonzó a külföld. Van egy kolléga, aki szó szerint elment szállodát takarítani külföldre. A közel 2000 lejes bruttó kereset mellett nehezen kaptunk mezőgazdasági referenst. Azt tapasztaltuk, hogy jöttek-mentek az emberek, és nagyon nehezen találtunk megfelelő szakembert, vagy olyant, aki elvállalja ezt a nehéz területet, a mezőgazdasági ügyeket. Úgy látom, hogy az emberek nem igazán akarnak a pénz mellé
felelősséget vállalni, vagyis mindenki olyan munkát keres, ahol nagyon kevés a felelősség, ahol nem lehet számon kérni, illetve nem lehet olyan módon számon kérni, hogy annak esetleg jogi következményei is lesznek.

– Egy polgármester esetében mindig alapvető kérdés, hogy végrehajtóként hogyan tud
együttműködni a döntéshozóval, azaz a helyi tanáccsal?
–Ilyen tekintetben nem panaszkodom, nagyon nyitott a társaság, és valóban a közösen felvállalt programok ügyében próbálunk nap, mint nap dolgozni. Nyilván vannak konfliktusok, vannak olyan helyzetek, amikor egyéni érdekek is ütköznek a közérdekkel, de eddig megoldhatatlan probléma nem merült fel.

– 2018 egyik szomorú pillanata volt, hogy el kellett távolítani a Községháza feliratot a
polgármesteri hivatal épületéről…
–Három évig zajlott az ezzel kapcsolatos per, míg végül kénytelenek voltunk a feliratot eltávolítani, mondhatni ami „előnyünkre”, mert épületen megmaradtak a felirat nyomai, és kiolvasható, hogy Csíkrákos község. A helyi tanácstestület keresi a legális megoldást és előbb-utóbb a felirat visszakerül az épületre vagy a közelében egy táblára.

– A gazdasági kérdésekre visszatérve:az állami költségvetés mellett pályázatok révén is
jelentős összegekhez jutottak. Tudná ezt számszerűsíteni?
– Számszerűsíteni lehet, hiszen már aláírt szerződésekről, és közel 3 millió euróról van szó.

– Pályázat révén történt meg a központi buszmegálló és környékének térrendezése és megújultak a kultúrotthonok. Mi van folyamatban?
–A buszmegálló már kész van, zajlik az elszámolás, a kultúrotthonos pályázat, néhány hónapon belül befejeződik, és teljes mértékben a beszállítóknak a gyorsaságán múlik, hogy mikor tudjuk letenni az elszámolást. Az utakra vonatkozó két nagy pályázatnak a közbeszerzése a napokban kezdődött, várjuk a jelentkezőket a pályázatokhoz. Reméljük, hogy jövőben a községi utak aszfaltozása is megkezdődhet, és amennyiben nyilván a gazdasági helyzet és az időjárás is lehetővé teszi, akkor akár be is tud fejeződni. Tehát öt kilométernyi út a településen belül és öt kilométernyi úgymond a „településen kívül”, a mezei utas pályázatunk keretében készül el. Ami az utóbbi pályázatnál nagyon fontos, hogya Rákos- patakán, ami az egyedüli átkelési lehetőség a mezőgazdasági területeink fele, egy becsületes nagy betonhíd készül, ami egyszer s mindenkorra megoldja ezt a kérdést. Az utolsó pályázat, amiről igen keveset beszéltünk, az az interaktív park és az iskola udvarának a rendezése, amire elkészültek a technikai tervek. Ez a pályázat lassabban halad, mint reméltük, mert több időt igényelt a technikai részletek kidolgozása, és az engedélyeztetési folyamat sem lesz egyszerű.

– Rákos község nem elszigetelten, hanem a szomszédokkal együttműködve fejlődik. Milyen formában, mely területeken fogtak össze?
– Az idén tíz éves Bogát Fejlesztési Társulás, amelynek most éppen soros elnöki tisztséget is betöltöm. A társulás jelenleg egy négy millió eurós pályázatot bonyolít le, amiből Rákos községnek viszonylag kevés jut, tehát a nagy pályázatnak a hét százaléka a ránk eső rész, ugyanis elsősorban a vízhálózat bővítésére vonatkozik és az igazi haszonélvezője Csíkcsicsó és Csíkszentmihály község, ahol korábban, az első nagy pályázatból nem történt meg a hálózat teljes kiépítése. Rákos esetében új tűzcsapok lesznek, megduplázódik a jelenleg is elég sűrűn elhelyezett tűzcsapok száma, valamint egy modern szakaszoló rendszer épül be a hálózatba, ami azt jelenti, hogy digitálisan zárható, nyitható, szakaszolható lesz a vízvezeték- hálózatunk. Most már lassan hét éves az ivóvízhálózatunk és adódnak meghibásodások, amelyek megoldásához létszükséglet, hogy zökkenőmentesen és nagyon gyorsan lehessen lezárni egy-egy falurészről a vizet, mert ezáltal is hamarabb megy a javítás, és nem okoz kellemetlenséget azoknak, akik nem érintettek. De ha már együttműködésről beszélünk, még egy nagyon fontos tényező jelent meg az idén: Csicsó, Madéfalva és Rákos létrehozott egy másik fejlesztési társulást FOREST néven, aminek középpontjában az energia áll, és amelynek révén szintén pályázati forrásokat szeretnénk bevonni egyrészt biogáz előállítására és felhasználására, másrészt a gázvezetékre. A fejünkbe vettük, leporoltuk, illetve újragondoltuk az egész koncepciót és a FOREST keretében a közbirtokosságok hathatós támogatásával készülnek a technikai tervek a gázvezetésre, és folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket – pályázatokra gondolok elsősorban –, amelyek révén akár már 2019-ben, az aszfaltozás előtt sikerülne a vezetékeket a földbe helyezni. Tehát logisztikailag és pénzügyileg is ennek a ciklusnak a legnehezebb éve elé nézünk.

– Az idén megkezdődött az új általános rendezési terv előkészítése. Hol tartanak?
–Hargita megye, sőt Erdély egyik legjobb építészcsapatát sikerült megnyernünk az új általános rendezési terv elkészítéséhez, és ez tükrözi a mi elképzeléseinket, hiszen a még érvényben lévő ÁRT (román rövidítése P.U.G.), rendkívül pocsék munka, és olyannyira nem a településre szabott, hogy készítői még a más települések nevét sem voltak képesek kicserélni a dokumentumban. Gazdasági, községfejlesztési szempontból viszont elengedhetetlen egy megfelelő rendezési terv,ami szabályozná, hogy mit, mikor, hová építünk. Ezen kívül rengeteg, olyan, számunkra nem látható problémát térképez fel és nyújt arra megoldást, ami segít a megkezdett, turisztikai szempontból is fontos irányvonalat tartani, vagyis nem egyszerűen arról szól az ÁRT, hogy mely terület számít belteleknek. Néhány hónappal ezelőtt nyilvános beszámolót is tartottunk a kérdésről, mindenki kapott meghívót, de nagyon kevesen jöttek javaslattal, elképzelésekkel arról, hogy mit és hogyan szeretnének fejleszteni, építeni a következő években. Ezért azt gondolom, hogy vagy általános érdektelenség övezi a készülő rendezési tervet, vagy teljes mértékben megbíznak a mi értékrendszerünkben és ránk bízzák a döntést. A lényeg az, hogy január 13-án, vasárnap tartjuk az általános rendezési tervvel kapcsolatos nyilvános meghallgatást, és akkor még utoljára érdemben hozzá lehet szólni az elképzelésekhez. Ez a találkozó egyben évértékelő falugyűlés is lesz, és kérünk mindenkit, hogy akit a közügy érdekel, jöjjön el.
Daczó Dénes
Vissza
Eseménynaptár
Hírek

Több ezer lejes bírság jár az engedély nélküli tarlóégetésért


Szigorúan tilos hatósági engedély nélkül a tarló vagy a száraz növényzet meggyújtása. A tiltás megszegése magánszemélyek esetében 3000–6000 lej, míg jogi személyek esetében 25–50 ezer lejes bírságot von maga után.
Arra kérjük a lakosságot, hogy ne égessék fel a tarlót, ne gyújtsák meg a száraz leveleket, mert mindamellett, hogy környezetszennyező hatása van és a talajra olyan negatív hatást gyakorol, aminek kijavítása több évbe is beletelhet, a szél miatt nagy a lángok terjedésének veszélye károsítva ezáltal a szomszédos területeket is.
2019. július 15. Tovább ►

Új kerítés épül a göröcsfalvi kultúrotthon és a római katolikus plébánia előtt


Új kerítés épül a göröcsfalvi kultúrotthon és a római katolikus plébánia előtt. A mintegy 200 méteres kerítés mellett egy új leveles székelykapu is épül a kántori lak bejáratához.
A beruházás értékét, példaértékű összefogással, a Csíkrákosi Pogányvár közbirtokosság, a Göröcsfalvi Kokojzavész közbirtokosság, valamint Csíkrákos Önkormányzata fedezi.
A munkálatokat előreláthatóan szeptember elejére végzi el a kivitelező.
2019. július 10. Tovább ►
Új tűzoltó védőruhák az önkéntes tűzoltóknak
Név:
Email-cím:

 
arrow