logo
Pagină principală -> Administraţia locală -> Consiliul local -> Hotărâri

Hotărâri


2018
HCL 74  HCL 85
2019
HCL 12  HCL 13  HCL 14 HCL 15  HCL 16,
HCL 18-28  Sedinta din 13.05.2019 I.

HCL 29-35 Sedinta din 13.05.2019 II.

HCL 36-37 Sedinta din 13.05.2019

HCL 38-40 Sedinta din 22.05.2019

HCL 41-47 Sedinta din 31.05.2019

HCL 48 Sedinta din 31.05.2019


Sedinţa din 30.aprilie.2020

HCL 21 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

HCL 22 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2021
HCL 23 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al comunei Racu pe anul 2019
HCL 24 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racu pe trimestrul I anul 2020
HCL 25 privind aprobarea rectificării bugetului local şi utilizarea fondului de rezervă bugetară
HCL 26 aprobarea rectificării bugetului local şi modificarea listei de investiţii
HCL 27 pentru aprobarea devizului general actualizat în faza de proiectare a investiţiei PARC INTERACTIV DE CONŞTIENTIZARE ECOLOGICĂ
HCL 28 pentru aprobarea devizului de cheltiueli pe obiectiv corectat din complectarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei '' Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu'' -finanţat prin PNDR, cu Proiectul tehnic pentru paralelism cu calea ferată şi reabilitare trecere la nivel
HCL 29 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Racu nr. 82/2019 pentru modificarea valorii investiţiei ,, Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu ,, - finanţat prin PNDR

Şedinţa din 28
.mai.2020

HCL 30  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni

HCL 31 privind aprobarea procesului - verbalal  al şedinţei anterioare
HCL 32 privind aprobarea încheierii Contractului nr. IC2/7215/2020 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu prin Consiliul Local Racu.
HCL 33 privind aprobarea încheierii Convenţiei nr. IC 2/7148/2020 între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Comuna Racu al comunei Racu.
HCL 34 privind însuşirea Deciziei nr. 44/2015/6 din 05.05.2020 al Directorului Camerei de Conturi Harghita pentru prelungirea termenului de realizare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 44/2015
HCL 35 privind achiziţia publică de lucrări în cadrul proiectului  ''Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu, finanţat prin PNDL '' Paralelism/Oblicitate drumuri cu linia CF 316 Braşov - Deda - Războieni, partea stângă - dreaptă şi reabilitare trecere la nivel, aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online
HCL 36 pentru REVOCAREA Hotărârii Consiliului local Racu nr. 105/2019 privind comletarea listei de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Racu.
HCL 37 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Racu nr. 109/2020 pentru însuşirea listei de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Racu, renumerotat cu valorile reevaluate.
HCL 38 privind însuşirea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nr. C1920074A201172100662/2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil privind investiţia ,,Parc interactiv de conştientizare ecologică ''în cadrul PNDR
HCL 39 privind aprobarea valorii finale al proiectului şi solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA, necesar pentru derularea proiectului ,, Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Racu ''
HCL 40 privind aprobare Proiectului tehnic al obiectivului de investiţie ,, Parc interactiv de conştientizare ecologică''

 Şedinţa din 30 iunie 2020
HCL41 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
HCL42 pentru aprobarea modificării anexelor strategiei de contractare al Comunei Racu pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Racu nr. 13/2020
HCL43 pentru acordul achitării prealabile a penalităţii de 0,1% pentru AFIR în vederea prelungirii duratei Contractului de finanţare nr. CO720RM00011772100362/15.09.2017.
Calendar de evenimente
Ştiri

ANUNŢ

Primăria comunei Racu organizează concurs, în baza HG 611/2008, la sediul din comuna Racu str. Sat Racu, nr.232, judeţul Harghita, în data de 07 mai 2020, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 11 mai 2020, ora 10,00 interviul, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: inspector I, grad principal la Compartimentul Agricol, aplicarea legilor fondului funciar, urbanism şi cadastru

Condiţii de participare:
• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Condiţiile specifice:
• studii universitare de licenţă absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specalitatea administraţie publică
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22 aprilie 2020 orele 16,00 la sediul Primăriei comunei Racu. 

Dosarul  de  înscriere  la  concurs  trebuie  să  conţină  în  mod  obligatoriu  documentele prevăzute la art. 49 lit.a)-j) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul primăriei Mihăileni.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei Racu şi la telefon 0266 379237
 
Persoana de contact Máthé Melinda-secretar, telefon: 0266 379237 fax 0266 379575,    e-mail jegyzo@rakos.ro


03 aprilie 2020 Mai departe ►

Mesaj DSP Harghita

Numerele de telefon utile pentru solicitarea informaţiilor legate de COVID-19:
0266-310.423, 0266-324.483, 0754-043.896, 0742-236.244, 0731-340.678
 
DRAGI HARGHITENI!
Vă rugăm să ne sprijiniţi în continuare în demersurile noastre de a întârzia cât mai eficient extinderea noului coronavirus (SARS-CoV-2) în judeţul nostru şi din acest motiv

RĂMÂNEŢI ACASĂ!!!
Chiar dacă nu este la fel de vizibil în media şi spaţiul on-line, ca înainte de criza COVID-19, DSP Harghita lucrează foarte intens şi în foc continuu, cu sprijinul tuturor instituţiilor din judeţ pentru stăvilirea fenomenului COVID-19 şi reducerea consecinţelor la nivelul judeţului nostru.

Vă rugăm să înţelegeţi importanţa şi regulile caracterristice stării de necesitate, care servesc interesul cetăţenilor şi vin în ajutorul activităţii de prevenţie din domeniul epidemiologiei.

Vă cerem să ne susţineţi cu toţii prin înţelegere, cooperare, răbdare şi contribuţie personală la informare corectă. Dacă nu răspundem imediat la apelurile telefonice se datorează aglomerării liniilor noastre telefonice de către apelurile paralele venite de la cetăţenii şi chiar instituţiile dornice să se informeze, să ne solicite sprijin şi să ne informeze.

Personalul specializat al DSP şi colegii epidemiologi cooptaţi din spitale împreună cu voluntarii, personalul medical din cabinetele medicale şcolare, detaşaţi la DSP pentru această perioadă se ocupă prin comunicare telefonică, electronică şi on-line - specifică acestei perioadei de izolare socială - de activitatea de:

înregistrare - informare – izolare a miilor de persoane venite din străinătate, carantinarea lor,
organizarea recoltării probelor dacă se impune, şi obţinerea rezultatelor din alte centre
raportări specifice către alte instituţii (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Prefectura Harghita, Centrul Judeţean de Coordonare şi Comandă a Intervenţiei etc),
comunicare cu alte organizaţii şi instituţii care ne sprijină în demersurile noatre (Consiliul Judeţean, Primăriile din judeţ, STS, Spitale, Serviciul de ambulanţă, ONG-uri, societăţi comerciale,
dezminţirea unor ştiri false menite să creeze panică şi să ne blocheze activitatea,
si altele.
Încercăm tot mai mult să fluidizăm comunicarea, iar în demersurile noatre am primit sprijin consistent de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, nefiind iniţial dotaţi tehnic pentru un asemenea volum de apeluri paralele. Speram ca pe parcurs şi eforturile colegilor din DSP de a perfecţiona continuu organizarea şi de formarea unor rutine, va da roade.

Pentru a sublinia specificul regulilor de comunicare din această perioadă Vă prevenim că pe plan naţional există reguli unitare de comunicare, Grupul de Comunicare Strategică este abilitat să comunice primul în buletinul informativ zilnic de la ora 13 cazurile pozitive, pe plan naţional, doar apoi se pot da informaţii pe plan local, fără însă de a comunica detalii care să servească la identificarea persoanei afectate.

Din cauza supraaglomerării centrelor naţionale de testare şi timpului de aşteptare prelungit, am demarat pe plan local testarea COVID-19, printr-o colaborare dintre Laboratorul de diagnostic molecular existent la DSP Harghita şi cel nou-înfiinţat la Spitalul Judeţean de urgenţă Miercure-Ciuc începând cu 26. 03. 2020, astfel obţinem rezultate în decurs de 12 ore de la recoltare.

Statistica DSP HARGHITA actualizată la 31.03.2020 la ora 9.00 pentru judeţul Harghita:
Nr. persoane carantinate: în total până în prezent 162, în prezent 142
Nr. persoane izolate la domiciliu: până în prezent în total 3207, în prezent 1957
Nr. persoane testate până în prezent 64, toate au rezultat NEGATIV.

Mulţumim instituţiilor partenere şi locuitorilor judeţului care ne susţin în demersurile noastre de a ne îmbunătăţii activitatea şi a contribui la reducerea, cât ne stă în putere, a consecinţelor asupra cetăţenilor din judeţul Harghita a extinderii pe plan global a fenomenului COVID-19.

 

În numele colectivului DSP Harghita
02 aprilie 2020 Mai departe ►
Numele:
Adresă email:

 
arrow