logo
Főoldal -> Hírek

Hírek

Demokráciára és a szolidaritásra épülő Európai Unió
2019
Projekt “Posilnenie medzikulturneho dialogu a vzajomneho porozumenia vo vidieckom prostredi EÚ” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanovn
aug.29-september 1. 2019.
Návšteva pútnického miesta Jánosa Esterházyho – Dolné Obdokovce
Gastrofestival, vystúpenie súborov Kuttyomfitty, Dalárda, Premietanie filmu Zitzer klub s pánom Ballom z Oromhegyesu, Vujity Tvrtko (známy cestovateľ chorvátskej národnosti), článok z týždenníka Csallóköz.
http://brestovec.eu/kissebbsegkent-europaban-v-mensine-v-europe/

2018

Participation: The project involved 403 citizens, notably 225 participants from the city of Racu (Romania), 43 participants from the city of Boda (Hungary), 35 participants from the city of Jaszladany (Hungary), 35 participants from the city of Patentti- ja rekisterihallitus (Finland), 29 participants from the city of Brestovec (Slovakia), 36 participants from the city of Oromhegyes (Serbia)
Location/ Dates: The event took place in Racu, Romania from 06/09/2018 to 10/09/2018
Short description:
The first day of the event, 07.09.2018 was targeted the Euroscepticism and the migratory pressures in general. In specific, partners had discussion about the fallowing themes:

Under presentation of Bogatalji Mozgalom Association, the opening event was designed to the economic difficulties in the EU and the rise of Eurosceptic parties in Europe. During this section partners highlighted the importance of social enterprises and their long term impact on the EU s economy.


Lehetőség a belterületek nagyságának tisztázására
A 231-es törvény 2018-ban a Parlament által módosított 23-as és 27-es cikkely értelmében lehetőség nyílik a belterületek nagyságának  tisztázására, hivatalos tulajdonba vagy használati jogba való helyezésére és telekkönyvezésére.
Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági  Osztálya minden csíkrákosi és göröcsfalvi személynek névre szólló meghívót küld, kérjük jelenjenek meg a meghívóban feltüntetett időpontban  a következő iratokkal ;
- Személyazonossági Igazolvány ( CI vagy BI )
- Születési bizonylat  ( Certificat de nastere )
- Házassági bizonylat ( Certificat de căsătorie )
-Halotti bizonylat – ha a területet visszaigénylő elhalálozott (Certificate de deces )
- Hagyatéki végzés az elhalálozott után( ha van)
- Selyem papír
- Birtok levél ( Titlu de proprietate ha van )
- Telekkönyvi kivonat ( ha van )Kiállítás
Újabb képzőművészeti kiállítási anyag került a csíkrákosi kultúrotthonba, melyet a Csíkrákosi Önkörmányzat és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ együttműködésében megvalósult meg. A kiállítást, mely naponta 9.00-15.00 között tekinthető meg, Ferencz Zoltán, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ művészeti vezetője nyitotta meg.
Turisztikai kiadvány


Sikeresen pályázott a Bogátalji Mozgalom egyesület a Hargita Megye Tanácsa által, meghirdetett pályázati kiírásán. A nyert összegből egy 12 oldalas, kétnyelvű turisztikai kiadvány valósult meg, melyet 2018. október 12-én, 12 órától a csíkrákosi kultúrotthonban mutattak be. A rendezvényen jelen volt Császár Attila polgármester is, méltatta az egyesület közösségért folytatott munkáját.

Készül az általános rendezési terv (P.U.G.)

Beszélgetés Köllő Miklós építésszel, a Csíkrákos és a Göröcsfalva általános rendezési tervét készítő 
Larix Stúdió vezetőjével (első rész).
– Miért fontos az általános rendezésiterv?–
Alapvetően azzal szembesülnek az emberek, hogy ha nincs rendezési terv, hivatalosan nem építkezhetnek. Ez csapódik le a köztudatban.
– Hogyan születik egy általános rendezési terv?
– Valójában addig nem érdemes rendezési tervet készíttetni, amíg nincs egy stratégiád. Akkor érdemes elkészíteni, amikor szembenéztél azzal, hogy mi a helyzet a településeden, milyen értékeid, erőforrásaid, lehetőségeid vannak, merre sodródik a település.
Emlékezetes csapattábor
A csíkrákosi Zöld Péter és a madéfalvi Tamás András cserkészcsapatok az idei közös nagytáborukat a madéfalvi erdő Várpataka melletti tisztásán tartották. Az egy hétig közösen munkálkodó, tanuló, játszó, élménygyűjtő cserkészjelöltek, kiscserkészek, cserkészek, vándorok és vezetőik eseménydús pillanatokat tudhattak maguk mögött. A táborozásról Fodor Eszter számolt be.

2018. augusztus 9-et írunk, amikor gyerekzsivajjal telt meg a Vándorszékely panzió udvara, ahol a táborozni vágyók gyülekeztek. Traktorok, terepjárók, szekerek segítségével vittük fel a társaságot a kijelölt táborhelyre. A külvilágtól elzárva kijelöltük és megépítettük a tábor főbb helyeit: a konyha területét, a hálókörletet a sátraknak, a tábortűz körét, az alakuló négyszögét. A nagytábor kerettörténetét Asterix és Obelix alakja köré formálódó gall mese adta. A kialakult hat őrs a Cézár korabeli népek nevét vette fel, így germánok, hispánok, rómaiak és gallok táboroztak egymás mellett. A cserkésztábor egyik alapját hagyományosan a forgószínpadi tanulás adja, amelyen cserkésztörténelmet, magyarságtörténetet, sípjeleket, útjeleket, csomózást, rovásírást, népdalokat és egyházi énekeket sajátíthattak el a cserkészeink. A tábor utolsó napján a portyázás során a tanultakról is számot adtak, vizsgáztak a résztvevők. A cserkésztáborok fontos programja a túrázás. Az idei táborban a Madarasi-Hargita csúcsát céloztuk meg, gyalogosan tettük meg a hegyre vezető utat. Mindannyiunk számára a legélvezetesebb és legemlékezetesebb pillanatot a rohampálya adta, fizikai ügyességünket bizonyíthattuk be magunknak és egymásnak is. Voltak, akik többször végigszaladták a pályát, annyira tetszettek a kiépített akadályok. Vasárnap nyílt napot tartottunk, a László Rezső cserkész-plébános celebrálta felemelő vasárnapi szentmisét követően az érkező szülőket is bevontuk a játékokba, számukra is felüdülés volt az itt-tartózkodás. A tábori programokat színesítette a táncházas est, a fordított nap, amelyen reggel kezdődött az este, s a tábortüzet reggel ültük körbe. Emlékezetes maradt a túrázás alatt otthon maradt kicsik által kitalált meglepetés a farkaséhesen hazatérők számára. Itt megjegyezném, mindig van valami szépség, lélekgyönyörködtető abban, ahogy várnak haza bennünket, szeretnek bennünket, tesznek értünk. A kisgyerekek alig várták, hogy a tábor kapuinál feltartóztassanak és üdvözöljenek. Az augusztus 15-i táborzárás után elmondhatom, hogy nemcsak a kiscserkészeknek, hanem az újonnan felavatott cserkészeinknek, sőt a hazaérkező vándorainknak is élményt nyújtottak a közösen eltöltött tábori napok. Mindannyian tanultunk egymástól, egymásról, tapasztaltuk, hogyan kell figyelni egymásra, értékeket gyűjtöttünk, megtanultuk betartani a pontos időt, vigasztalni az arra rászorulót.
Fodor Eszter


Kisboldogasszony ünnepén
Esemény dátuma: -1. november 30.
Kisboldogasszony ünnepén a Szűzanya születésnapját ünnepeljük, a Megváltó anyját és a mi édesanyánkat is. Minden születésnapra való emlékezés felkínálja számunkra újból az élet megünneplésének az ajándékát. Minden családban kiemelkedően fontos ünnepi alkalom az édesanya születésnapja, hiszen ő az, aki a család, az otthon melegét adja, és mindenkivel kivétel nélkül ugyanakkora szeretettel törődik. Ez az ünneplés ilyenkor nem más, mint válasz a szeretetre. Kisboldogasszony ünnepe kedves a mi számunkra. Több Máriás ünnepünk is van, és mindegyik más és más okokból áll közel a szívünkhöz. Ez az ünnep családias jellegű, ezért Istennek hálát adva megköszönjük az ajándékot, amit Mária személyében kaptunk, aki oly emberi és ugyanakkor oly nagy mértékben szeret.Mielőtt megszületnénk, édesanyánk jelenti számunkra az egész világot: beburkol, táplál és védelmez bennünket. Miután világra jöttünk sem hagy fel a törődéssel, a gondoskodással; tanít, ápol, nevel bennünket. Az édesanyák nem szűnnek meg anyák lenni akkor sem, amikor gyermekük már felnőtt. Krisztus földi élete a Szűzanyával kezdődik. Hasonlóképpen Jézus megváltói tevékenysége ad okot nekünk arra, hogy ünnepeljünk ezen a napon. Mária születésén, életén és igenjén – beleegyezésén keresztül a bűn rabságából
való megváltás beteljesedett. Az anyaszentegyház csupán három személyiség születésének szentel fokozott figyelmet: Keresztelő János, a Boldogságos Szűz Mária és az Úr Jézus Krisztus világra jöttét találhatjuk meg naptárunk ünnepi soraiban. Mindezen ünnepi alkalmak arra hívják fel a figyelmünket, hogy Isten a mi üdvösségünket munkálja napról napra. Mária teljes mértékben megtestesíti a krisztusközpontú életet, tőle tanulva pedig nekünk is – keresztényeknek, Krisztus-követőknek – ez az állapotbeli kötelességünk és végső soron hivatásunk.
Pasca Szilárd
csíkszentdomokosi segédlelkész

Csíkákos község Általános Tendezési Tervének munkálatai


Elkezdődtek Csíkrákos község Általános Rendezési Tervének (PUG) munkálatai.
A rendezési terv keretet ad a különböző fejlesztéseknek,  szabályozza az építkezési folyamatokat és rendelkezik a kül- és belterület viszonyáról is.
Jelen munkálatok során lehetőség van egyes területek külterületből belterületbe való bevonására bizonyos fejlesztések céljából, valamint külterületeken lévő engedély nélküli építmények legalitásba lépésének elindítására.
Bármelyik esetben szükséges egy hivatalos lakossági kérés a kérelem indoklásával, a területet azonosító aktákkal kiegészítve (telekkönyv, beazonozítási rajz, topográfiai mérés, stb.)
Az indoklásban kérjük kifejteni, hogy milyen tevékenység céljából történik a kérelem és milyen léptében:
- épület legalitásba helyezés esetén funkció, kapacitás
- terület esetén lehetséges meglévő szolgáltatások bővítése vagy újak elindítása, ipari tevékenységbővítésevagy indítása, lakó zóna kialakítása, mezőgazdasági tevékenységbővítése vagyindítása, stb. Szükséges részletezni hogy konkrétan mivel szeretnének foglalkozni az adott zónában és mekkora kapacitással (pl. állattenyésztés esetében milyen állatot szeretne tartani, hányat, stb.).

Az iratcsomót a csíkrákosi községházának titkárságán lehet leadni munkanapokon 8.30-14.30 között, leadási határidő 2018. október 31.

 
Egyeztetés a földgázvezetésről

A csíkrákosi Községházán egyeztettek a csíkcsicsói, a madéfalvi, a göröcsfalvi és a rákosi közbirtokosságok
elnökei, a három község vezetői, valamint a Bogát és a Forest Önkormányzati Fejlesztési Társulások képviselői a gázhálózat építéséről. A találkozón a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos legfontosabb teendőket pontosították. Ezúttal újra egyértelműen leszögezték, hogy mindhárom község fontosnak tartja a földgáz bevezetését, és mindent megtesznek azért, hogy a technikai terveket, engedélyeket, dokumentációt véglegesítsék. Amennyiben a kormány a gázhálózatok kiépítésére pályázatot ír ki, készen állnak majd a pályázati ügycsomó benyújtására.

Bogáti Lelátó


A változó világban is fenntartani a gazdálkodást
A csíkrákosi és göröcsfalvi szarvasmarha tenyésztő gazdák 2015-ben döntöttek úgy, hogy egyesületbe tömörülnek, és megpróbálják úgy alakítani gazdálkodásukat, hogy eleget tegyenek a változó feltételeknek.
Az idő mostanáig őket igazolta. Antal Vilmos, a Szilos Egyesület elnöke nem titkolja: félig-meddig kényszerből jött létre az egyesület, amikor a tejfelvásárlók egyenként már nem akartak szóba állni a gazdákkal, és tejbegyűjtő csarnok nélkül maradt a falu. Ekkor szükség volt egy jogi személyiséggel rendelkező entitásra, amely legalább egy tejcsarnokot működtet.
Kezdetben nagyon kevesen álltak a kezdeményezés mellé – emlékszik vissza. A gazdaegyesület közgazdász végzettségű elnöke mindjárt a beszélgetésünk elején több számadattal is alátámasztotta a civilszervezet szerepét. Elmondta, hogy a közös értékesítés megszervezését követő időszakban havonta legtöbb ötezer liter tejet értékesítettek az egyesületi tejcsarnokon keresztül, majd fokozatosan nőtt a mennyiség, és idén júniusban már 16 ezer liter tejet adtak el az egyesületen keresztül. – Ebből is látszik, az emberek úgy érzik, több erő van a közösben, mint bármilyen külön érdekeltségben. Ha van, aminek a mentén felsorakozzunk és közös a cél, akkor több az erő – fogalmazott Antal Vilmos. Fejőházat épített a közbirtokosság A szarvasmarhatartó gazdák segítésére a közbirtokosság fejőházat épített, amit a gazdaegyesület rendelkezésére bocsátott. A csordába járó közel száz tehénből 42-45 hazajáró, a többit a fejőházban fejik meg, majd az állatok a közelben kialakított, villanypásztorral körülzárt kosarakban éjszakáznak. A fejőház egyben a hazajáró csorda megmaradására is megoldást biztosított. – A mezőgazdaságra sem érvényesek már a régi szabályok. A hazajáró csorda el fog tűnni, bár ennek hagyománya van. Hagyománya van annak, hogy a családok magukat ellátják, de változik a helyzet. Ma már az az alapvető kérdés, hogy érdemes vagy sem állattenyésztéssel foglalkozni. Amennyiben úgy látják az emberek, hogy nem éri meg, inkább a külföldi kenyérkeresetet választják. A csíkrákosi–göröcsfalvi gazdák sem kivételek ezalól. Községszinten egyre kevesebb az állattartó gazda. A községben öt olyan gazda van, aki öt szarvasmarhánál többet tart, a többinél kisebb az állatlétszám. Az egy-két tehenes gazdának nem éri meg, hogy ezzel foglalkozzon. A fix időköltség ugyanannyi, mint a tíz tehénnel. Az egész csordában száz körül van a tehenek száma, ebből a tehenek kevesebb, mint fele hazajáró. Mivel nincs más csarnok a községben, ezért csak oda hozzák a tejet, máshol nem tudják értékesíteni. Az elmúlt hónapban mi 38-40 tehenet fejtünk és 12 ezer liter tejet adtunk le, a hazajáró csordába járó tehenektől 4 ezer liter tejet értékesítettek az egyesületi csarnokon keresztül. A
tapasztalat azt mutatja, hogy legalább 30-35 százalékkal több tejet lehet fejni annál a tehénnél, amelyik nem kell a több kilométeres utat megtegye, és a legelő szélén pihenhet. Van fejlődési lehetőség ebben az ágazatban – Nincs egy versenyképes állattenyésztésünk – jelentette ki Antal Vilmos –, pedig ez egy olyan ágazat, ahol lehet fejlődni, ha van hozzá pénz. Külföldön a legkisebb tehenészetek 50-60-70 fős állománnyal dolgoznak, amit 2-3 ember felügyel. Mi ettől nagyon messze állunk, pedig a lehetőségek megvannak erre. Olyan termékeket lehet ebből a tejből készíteni, amelyeknek az ízvilágát nem közelítik meg máshol, még ha a technológiájuk sokkal jobb is. Az egyértelműen elmondható, hogy sokkal több erő van ebben az ágazatban. Terveink is vannak még. A jelenlegi fejőháztól egy kilométernyire lehetne építeni egy száz férőhelyes nyári szállást, aztán itt a falu közelében egy téli szállásban is gondolkodhatnánk.
A kollégáknak még arra vonatkozóan is van elképzelése, hogy egy kézműves termékekre szakosodott
feldolgozót hozzunk létre, amelyben napi 300–500 liter tejet lehetne feldolgozni. Ez semmiképpen nem kívánna az ipari feldolgozással vetekedni. Ugyanakkor egy vágópontot is lehetne működtetni, ahol szintén kész terméketlehetne előállítani.
 
Daczó Dénes
 
Lábtoll-labda bemutató


2018 szeptember 7-én, pénteken 16 órától, a csíkrákosi Bogátalji Mozgalom lábtoll-labda csapata nyílt edzést és bemutatót tartott a Csíkrákosi Cseri Mihály Általános Iskola tornatermében. A térségünkben még újdonságnak számító sportág iránt érdeklődők betekintést nyerhettek  a sportba és kipróbálhatják azt.
A rendezvény főtámogatója a Communitas alapítvány.


Falugyűlés
Csapatépítőn a Csíkrákosi Cserei Mihály Általános Iskola diákjai

Idén első alkalommal díjmentesen vehettek részt a gyergyószentmiklósi Pro Terra alapítvány által szervezett csapatépítő programon a Cserei Mihály Általános Iskola VI. osztályos diákjai.
Mint megtudtuk, az átlagosnál energikusabb, pörgőbb csapatnál kihívás volt az egymásra figyelés, az elcsendesedés elérése, ami akadályokat szült, ezért a foglalkozás alatt azon dolgoztunk, hogy az osztályközösség tagjai felismerjék: a problémák csak akkor oldódnak meg, ha az osztályból mindannyian akarják azt.
A program végén a gyerekek csoportosan megfogalmazták, hogy van bennük számos érték, belátták, együttes erővel, közös céllal ők is képesek megoldani nehézségeket, megértették, hogy elsődleges szempont a feladatok végrehajtásában az elcsendesedés és a helyes stratégiák kiválasztása.


Impressio kulturális napok
VII. alkalommal került megszervezésre Csíkrákoson az Impresszió kulturális napok, mely keretén belül igényes kulturális programokon vehettek részt a jelenlevők. Fellépett többek között a gyergyószentmiklósi Csalamádé tábor, az Eddmegleves című  zenés vigjátékával, a Csíkmadarasi Népi Zenekar, a Csíkrákosi Gerendely Férfikórus és a magyarországi GÓBÉ zenekar .
A rendezvényt a Hargita Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Communitas Alapítvány támogatta.

            

Védőfelszerelésekkel gazdagodott a Csíkrákosi-Göröcsfalvi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
A XIV. Kisboldogasszony falunapok megnyitóján, ünnepélyes keretek között adtuk át, 2018. szeptember 7-én 10 órától a csíkrákosi kultúrotthonban a csíkrákosi-göröcsfalvi önkéntes tűzoltók számára, a Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett pályázati kiíráson nyert védőfelszereléseket. A pályázathoz az önrészt a göröcsfalvi Kokojzavész és a csíkrákosi Pogányvár közbirtokosságok, valamint Csíkrákos Község Önkormányzata biztosították. A pályázat lebonyolítója a Bogátalji Mozgalom Egyesület.
Bogáti Lelátó
Többéves szünet után újra kezében foghatja községünk lapját, a Bogáti Lelátót. Az első lapszám megjelenésétől kezdve az ­volt a célunk, hogy a helyi közösség lapja közösségünk krónikája legyen. Ez ma sincs másként. Időközben behálózott minket is a digitális világ, percről percre követhetjük a nagyvilág eseményeit, tévében, rádióban vagy az interneten, de ebben a nyitottnak tűnő világban sokszor nem tudjuk, mi történik a szomszédos utcában, Alszegben, Felszegben vagy éppen községünk másik településén. Éppen ezért Csíkrákos és Göröcsfal­va krónikája szeretne lenni a lap, amely rögzíti, bemutatja a közösség számára jelentős dolgokat, azokat, amelyek igazán csak nekünk, helyieknek fontosak. Közösségünk meghatározó magaslata a Bogát-hegy, onnan be lehet látni a településeket, és onnan nézve sokszor más-más dimenzióba kerülnek a problémák, mint amikor a fal­vakból nézzük. A hegyről lenézve sokszor tisztábban, egyértelműbben látszanak a dolgok. Ezért is választottuk egykor lapunknak a Bogáti Lelátó nevet, hogy az ebbe leírtak segítsenek a dolgok jobb megértésében, a tisztánlátásban, a tervezésben.
Tegyük a közösség lapjává a Bogáti Lelátót. Legyenek mindannyian ol­vasói és egyben írói is lapunknak!
Császár Attila
polgármester
A lap megjelenését a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatja
Védőfelszerelések átadása az önkéntes tűzoltóknak
Ünnepélyes keretek között adódnak át, 2018 szeptember 7-én 10 órától, a csíkrákosi kultúrotthonban, a csíkrákosi-göröcsfalvi önkénes tűzoltók számára, a Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett pályázati kiíráson nyert védőfelszerelések. A pályázathoz az önrészt a göröcsfalvi Kokojzavész és a csíkrákosi Pogányvár közbirtokosságok biztosították. A pályázat lebonyolítója a Bogátalji Mozgalom egyesület.
Kulturális programok sokasága a XIV. Kisboldogasszony napok alkalmából
Kulturális programok sokaságával kényezteti a látogatókat az idei Kisboldogaszony falunapok rendezvénysorozata. Pénteken este 19 órától az Eddmegleves című zenés vígjátékot láthatjuk a gyergyószentmiklósi Csalamádé szinjátszói előadásában, a csíkrákosi kultúrotthonban, szombaton 20 órától a magyarországi Góbé zenekar koncertezik a göröcsfalvi kultúrotthon udvarán, majd ezt követően a a zenekar táncházat muzsikál. Vasárnap a Gerendely férfikórus, a Csíkmadarasi Népi Zenekar, Székely Góbék előadása, a madéfalvi Mereklye néptánccsoport, a madéfalvi Rokolya énekegyüttes előadása kerül terítékre. Az estét NoName koncert zárja.
Támogatók:

     

A Góbé zenekar Csíkrákoson

A XIV. Kisboldogasszony falunapok alkalmából Csíkrákoson koncertezik a Gobé zenekar. 
A koncert után táncház a Góbé zenekarral, a göröcsfalvi kultúrotthonban.
Támogató:
Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Góbé zenekar:
A Góbé zenészeinek természetes az autentikus népzene jelenléte a városi kultúrában, amit saját zenei anyanyelvként, önkifejezésként használnak. Ugyanilyen magától értetődő a könnyű- és a klasszikus zene jelenléte zenéjükben, hiszen ezek is kulturális identitásuk részei. Produkciójuk népzenének nem elég autentikus, könnyűzenének túl folkos, s a komolyzenei hatások miatt pedig végképp besorolhatatlan."
Demokráciára és a szolidaritásra épülő Európai Unió

A Bogátalji Mozgalom Csíkrákos és Göröcsfalva Egyesület szeptember 06-09 között rendezi meg a „Demokráciára és a szolidaritásra épülő Európai Unió” című rendezvényét, melynek támogatója az  Európai Unió az Európa a polgárokért program keretén belül.

A projekt célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket. A projekt emellett kiemelt figyelmet szentel az európai identitás, a tolerancia és egymás kölcsönös megértésének erősítésére is.

Partnerek: Boda Község Önkormányzata (HU),  Jászladány Nagyközségi Önkormányzata (HU), Rieska-Leader ry (FI), Szilas Község (SK) és Óromhegyes Helyi Közösség (SRB).

A három napos rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklődőt, polgárokat, helyi és regionális állami hatóságokat, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezeteket, civil társadalmi szervezeteket, valamint oktatási és kulturális intézmények képviselőit.
Eseménynaptár
Hírek

Bankkártyával és online is adózhatnak a csíkrákosiak
A helyszínen való bankkártyás fizetés mellett,   internetes felületen is lebonyolítható a helyi adók, illetékek kifizetése az erre a célra létrehozott országos program igénybevételével. A www.ghiseul.ro felületen regisztrálás után egy automatikus jelszót és felhasználó nevet kap az ügyfél, melyet kicserélhet egy általa megadott jelszóval és felhasználó névvel.
Az online adózás alapvető feltétele, hogy érvényes bankkártyával rendelkezzen az ügyfél.
 
Március 31-ig az egy összegben kifizetett épület, terület és gépjármű utáni adók esetében fizikai személyeknek 5 százalékos adókedvezményben részesülnek.
A polgármesteri hivatalban, az adó és illetékek osztály munkatársai, munkanapokon 9-14 óráig fogadják az ügyfeleket.
2020. január 23. Tovább ►

A 18. életévüket betöltött fiataloknak jelentkezniük kell a katonai központnál

A Hargita Megyei Katonai Központ felhívja a 18. életévüket betöltött figyelmét, hogy kötelesek jelentkezni a Vár tér 1 szám alatt található központnál, nyilvántartásba vétel végett. 
Amennyiben az érintett korosztályhoz tartozó állampolgárok elmulasztják ezen kötelességüket, ez kihágásnak minősül és 100-300 lejes összegig terjedő büntetést von maga után.
2020. január 20. Tovább ►
Új tűzoltó védőruhák az önkéntes tűzoltóknak
Név:
Email-cím:

 
arrow